Home / พื้นที่อำเภอวังหิน

พื้นที่อำเภอวังหิน

องค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่

รองรับการนำทางด้วย App เพื่ยงคลิกที่ตัวเลขของพิกัด  หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน พิกัด 01 ดวนใหญ่ 14.934404,104.272030 02 ดวนใหญ่ 14.931490,104.270803 03 ดวนใหญ่ 14.932710,104.270510 04 หนองม่วง 14.959819,104.258456 ...

Read More »

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง

รองรับการนำทางด้วย App เพื่ยงคลิกที่ตัวเลขของพิกัด  หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน พิกัด 01 บ้านทางสาย 15.008882,104.236622 02 เจ้าทุ่ง 15.017696,104.222897 03 บ้านป่าดู่ 15.021763,104.241430 04 หนองกอง 15.026064,104.2 ...

Read More »

องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

รองรับการนำทางด้วย App เพื่ยงคลิกที่ตัวเลขของพิกัด  หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน พิกัด 01 ธาตุ 14.995125,104.200180 02 ลิงไอ 14.971959,104.189848 03 หนองอีโต่ง 14.995131,104.151916 04 บ้านธาตุ 14.995046,104.200948 05 ...

Read More »

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

รองรับการนำทางด้วย App เพื่ยงคลิกที่ตัวเลขของพิกัด  หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน พิกัด 01 หนองไผ่ 15.002019,104.286346 02 หนองบัว 15.004046,104.270252 03 หนองหมากแก้ว 14.992793,104.274207 04 สร้างสะแบง 14.983278,104. ...

Read More »

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

รองรับการนำทางด้วย App เพื่ยงคลิกที่ตัวเลขของพิกัด  หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน พิกัด 01 ดงบัง 14.903497,104.206444 02 หนองทุ่ม 14.896587,104.194193 03 หนองทุ่มน้อย 14.904716,104.196132 05 สะงำ 14.901913,104.163109 ...

Read More »

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง

รองรับการนำทางด้วย App เพื่ยงคลิกที่ตัวเลขของพิกัด  หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน พิกัด 01 โพนยาง 14.937640,104.196917 02 เห็นอ้ม 14.940596,104.175265 03 หนองคู 14.930757,104.149779 04 ทุ่งน้อย 14.919560,104.207037 05 ...

Read More »

เทศบาลตำบลบุสูง

รองรับการนำทางด้วย App เพื่ยงคลิกที่ตัวเลขของพิกัด  หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน พิกัด 01 กะเอิน 14.970046,104.212934 02 บุสูง 14.960970,104.210100 03 หนองไผ่ 14.957940,104.193200 04 โพนดวน 14.963347,104.176583 05 หั ...

Read More »

เทศบาลตำบลวังหิน

รองรับการนำทางด้วย App เพื่ยงคลิกที่ตัวเลขของพิกัด  หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน พิกัด 01 สร้างบาก 14.931961,104.246041 02 หนองตาพรม 14.918083,104.242573 03 หนองคู 14.900892,104.247014 04 หนองไผ่ 14.911734,104.244822 ...

Read More »