Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / 10 ข้อห้ามป้องกันโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน ASF

10 ข้อห้ามป้องกันโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน ASF

x

Check Also

ปศุสัตว์แจงกรณีนำเข้าข้าวบาร์เลย์ผลิตอาหารสัตว์โปร่งใส

17 มิ.ย.61 จากกรณีที่ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล ระบุว่า กรมปศุสัตว์ไม่สามารถหาคำตอบได้ กรณีบร ...