Home / กิจกรรมสำนักงาน / รักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยง (สุนัข)

รักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยง (สุนัข)

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังหิน โดยนายบุญเลิศ สุภาพันธ์ ปศุสัตว์อำเภอวังหิน  ให้บริการรักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยง (สุนัข) ที่ป่วยจากอาการเป็นฝีบริเวณลำคอ ของประชาชนจากบ้านหนองแคน ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

เจาะเลือดในโคเพื่อทดสอบโรคบรูเซลลา

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังหินดำเนินการเก็บตัวอย่างด้วย ...