Home / กิจกรรมสำนักงาน / ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลดวนใหญ่

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลดวนใหญ่

วันที่ ๑๔  พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังหิน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่ ลงพื้นที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวของประชาชนในพื้นที่ตำบลดวนใหญ่ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

เจาะเลือดในโคเพื่อทดสอบโรคบรูเซลลา

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังหินดำเนินการเก็บตัวอย่างด้วย ...